TRAININGSZEITEN

Select your language

 
 
 

Teams Wr. Neustadt

Saison 2023/24

Aktualisiert: 06.11.2023

U8 - Micros Girls & Boys

Jahrgang: bis 2016

Freitag 16:30 - 18:00 
BG Babenbergerring

U12 – Freshman Girls

Jahrgang: 2012 – 2013

Montag 17:00 - 18:30 
HTL Halle Wr. Neustadt

Donnerstag 17:00 - 18:30
HTL Halle Wr. Neustadt 

U16 - Juniors Boys

Jahrgang: 2008 - 2009

Dienstag 19:00 - 20:30
HTL Halle Wr. Neustadt

Freitag 18:30 - 20:00
HTL Halle Wr. Neustadt

U10 – Rookie Girls

Jahrgang: 2014 – 2015

Dienstag 16:30 - 18:00
BG Babenbergerring 

Donnerstag 17:00 - 18:30
HTL Halle Wr. Neustadt 

U12 – Freshman Boys

Jahrgang: 2012 - 2013

Dienstag 17:00 - 18:30
HTL Halle Wr. Neustadt

Freitag 18:00 - 19:30
BG Babenbergerring

U19 – Prospects Men

Jahrgang: 2005 - 2007

Montag 18:30 - 20:00
HTL Halle Wr. Neustadt 

Donnerstag 18:30 - 20:00
HTL Halle Wr. Neustadt 

U10 – Rookie Boys

Jahrgang: 2014 – 2015

Mittwoch 16:30 - 18:00
BG Babenbergerring

Freitag 17:00 - 18:30
HTL Halle Wr. Neustadt

U14 – Sophomores Girls & Boys

Jahrgang: 2010 - 2011

Dienstag 18:30 - 20:00
HTL Halle Wr. Neustadt

Donnerstag 18:30 - 20:00
HTL Halle Wr. Neustadt

Livin Legends Hobby

Jahrgang: offen

Freitag 20:30 - 22:00
VS Barwitzius

2nd Blue Devils Team - Men

Jahrgang: offen

Freitag 20:00 - 22:00
HTL Halle Wr. Neustadt

1st Blue Devils Team - Men

Jahrgang: offen

Montag 20:00-22:00
HTL Halle Wr. Neustadt

Donnerstag 20:00-22:00
HTL Halle Wr. Neustadt